Privacybeleid

[vc_row css=”.vc_custom_1536326946845{margin-top: 25px !important;}”][vc_column][vcex_spacing size=”45px”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”breadcrumbs”][vc_column_text]Bij Paula Ackermann gaan we altijd zeer bewust en zorgzaam om met je persoonlijke gegevens. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat je je persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kan blijven toevertrouwen.

We willen dat je gemakkelijk kan begrijpen wat jouw rechten en onze verplichtingen zijn. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren, delen en beschermen. Je kan ook op elk moment vragen om je gegevens niet meer te gebruiken.

Privacyverklaring Paula Ackermann                          

Deze verklaring is van toepassing op alle door Paula Ackermann geleverde producten en diensten.

Paula Ackermann, gevestigd in Breda, Marksingel 25, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Paula Ackermann verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Paula Ackermann van jou heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Paula Ackermann in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Paula Ackermann ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Paula Ackermann verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Paula Ackermann zal jouw ontwerpen en foto’s nooit delen met derden zonder jouw toestemming.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als je bij Paula Ackermann informatie aanvraagt of een bestelling plaatst, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens enkel en alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor onze administratie ivm factureren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Paula Ackermann . Denk dan bijvoorbeeld aan een vrijblijvende attentie die Paula Ackermann je per post wil toesturen.
  Wil je dit niet? Dan kun je dit altijd laten weten via info@Paula Ackermann.nl
 • Paula Ackermann heeft (nog) geen nieuwsbrief en jouw gegevens worden hier dan ook (nog) niet voor gebruikt. Mochten we in de toekomst wel nieuwsbrieven gaan schrijven en mailen zullen we je daar van tevoren van op de hoogte stellen en je vragen of je deze wel wilt ontvangen.

 Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Paula Ackermann gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Paula Ackermann zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren.
Paula Ackermann zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Paula Ackermann bewaart foto’s die gebruikt zijn voor een opdracht nooit langer dan 1 maand na verzending van jouw bestelling.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden.
Paula Ackermann verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte).
Paula Ackermann gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je  ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@Paula Ackermann.nl.

Beveiliging.
Paula Ackermann hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Paula Ackermann heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Paula Ackermann toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval  Paula Ackermann gebruik maakt van de diensten van derden, zal Paula Ackermann in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten.
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal Paula Ackermann je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@Paula Ackermann.nl

Vragen.
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy Statement, kun je contact met ons opnemen, via ons mailadres: info@Paula Ackermann.nl.

Dit privacy statement is opgesteld 1 maart 2020

Paula Ackermann | Eigenaresse Paula Ackermann[/vc_column_text][vcex_spacing][/vc_column][/vc_row]