Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Paula Ackermann

KVK-nr: 57899185
BTW-ID: NL 001804144B92

Levering
De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren . In principe kan Paula Ackermann een leverdatum van 30 werkdagen aanhouden voor gepersonaliseerde opdrachten. Natuurlijk zal ik er alles aan doen jouw bestelling zo snel mogelijk te leveren. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden enkel als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Overmacht
Paula Ackermann is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen ontwerponderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die het onszelf en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens
Door te bestellen via de website van Paula Ackermann, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Paula Ackermann zal de gegevens niet mogen verstrekken aan derden.

Het aanbod
De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Omdat elk artikel uniek is, kan het afwijken van de foto op de website. De maten van de artikelen, kunnen ook iets afwijken. Al zal dat een enkele mm zijn. De koopprijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Koopprijzen zijn allemaal exclusief verzendkosten.

Hout is een natuurproduct
Paula Ackermann is overgeleverd aan de mooie grillen van de natuur. Het hout waarmee we werken is een fijne lichte houtsoort met toch een stevige structuur. Het hout heeft mooie nerven die zichtbaar blijven door de bedrukking heen. Hout leeft en heeft een onregelmatige structuur. Het mooie van drukken op hout is dat het niet te perfect is. Er kunnen dus ook gedeelten onbedrukt blijven door bijvoorbeeld diepere groeven. Het blijft een natuurlijke uitstraling houden. Soms is een batch hout donkerder of lichter. Dat is niet te voorkomen. Een foto op hout valt altijd donkerder uit dan de originele foto. Paula Ackermann zal eerst altijd zelf kijken wat ze ter verbetering kan doen en je daar over inlichten. Als het echt niet aan te raden is te drukken (te lage resolutie, onscherp, te donker etc) zullen we je daar altijd over berichten. Wanneer je een product bestelt uit de collectie kan het ook zijn dat daar kleurafwijkingen in zijn. Een afbeelding op de website is altijd anders dan in het echt. Dit is niet te vermijden. Wanneer je een opdracht aan Paula Ackermann geeft accepteer je deze algemene voorwaarden.  Met het accepteren van deze algemene voorwaarden accepteer je dus ook deze afwijkingen. Kunstwerken van Paula Ackermann zijn met veel zorg handgemaakt maar kunnen dus kleine afwijkingen in vorm en kleur hebben. Dit is inherent aan het houtsoort en de productiewijze. Dit hoort erbij en het geeft juist extra charme aan het product.

Geldigheidsduur offerte
Omdat de huidige markt het niet toelaat om offertes lang geldig te laten zijn noem ik in je offerte of mail een datum van geldigheid.

Niet tevreden?
Is een artikel niet wat je ervan hebt verwacht, neem dan eerst contact met Paula Ackermann via info@Paula Ackermann.nl. of op 06-23457300. Retourneren van een gekochte zaak is slechts mogelijk indien Paula Ackermann daarin toestemt. Indien het artikel uniek is gemaakt in opdracht, dan is het niet mogelijk om te retourneren. Er dient binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde werk, een mailtje met daarin de klacht omschreven, gestuurd te zijn naar Paula Ackermann. We zullen uw klacht serieus nemen en op zoek gaan naar een oplossing.

Er zijn enkele voorwaarden voor het retourneren van producten:

– De kosten voor het retourzenden komen voor eigen rekening.

– De producten moeten onbeschadigd en in de originele verpakking teruggezonden worden.

Wanneer de collectie items in goede staat retour zijn ontvangen, zal het bedrag van de bestelling binnen 14 dagen teruggestort worden op het opgegeven rekeningnummer.

Handgemaakt
Het assortiment van Paula Ackermann is met veel liefde en zorg handgemaakt, het gaat om unieke items en hout blijft een natuurproduct. Paula Ackermann doet er alles aan om de beste kwaliteit te leveren. Er wordt de grootste zorg en aandacht gegeven aan het product. Maar alles wat met de hand is gemaakt kan oneffenheden bevatten. Tijdens het zagen kunnen er splinters ontstaan. Paula Ackermann probeert deze zo veel mogelijk te vermijden en glad te schuren. Maar Paula Ackermann is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door oneffenheden of splinters. Bij gebruik van onze spullen bij kinderen willen wij voor de veiligheid adviseren deze producten altijd onder toezicht van een volwassene te gebruiken. Laat kinderen bedrukt hout niet in de mond stoppen. Paula Ackermann is niet aansprakelijk voor eventuele ongelukken of schade. Bij grotere opdrachten kan het zijn dat Paula Ackermann dit uitbesteed en dat het machinaal vervaardigd wordt. In dit geval is Paula Ackermann afhankelijk van haar leverancier en zal zij de voorwaarden van de desbetreffende leverancier hanteren.

Drukken op hout
Hout is een natuurlijk product en mag nooit vergeleken worden met het drukken op papier. Bij het drukken op hout kan het zijn dat het ene exemplaar afwijkt van het andere exemplaar. Dat heeft te maken met de reactie van het inkt op het hout en het hout zelf.  Voor zeefdruk geldt dat je in het ontwerp geen kleine details dient te gebruiken , omdat deze ‘vol’ kunnen lopen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van zeefdruk dien je bij het ontwerp rekening te houden dat er geen afloop mogelijk is. Hou 5 mm vrij langs de kanten. Bij full color is dit wel mogelijk. Wanneer je kiest voor een PMS kleur, kies dan de Coated. Wij proberen de kleur zo goed mogelijk te benaderen maar het is nooit hetzelfde als drukken op papier. Neem contact op met Paula Ackermann als je twijfelt over je ontwerp of niet weet welke druktechniek gehanteerd gaat worden.

Foto’s en ontwerpen
De foto’s, bestanden en ontwerpen dienen van een hoge resolutie te zijn. Paula Ackermann bepaalt of het bestand goed bruikbaar is. Eenmaal een correctie op een ontwerp is bij de prijs inbegrepen. Paula Ackermann maakt altijd eerst een digitale pdf proef van uitsneden of van de uiteindelijke druk. Wanneer er een klantspecifiek ontwerp gewenst is of er zijn meerdere correctierondes noodzakelijk, in de ogen van de klant, gaat het uurtarief van Paula Ackermann gelden, á € 35 ex btw per uur. Voor bedrijven geldt dat zij de bestanden altijd gebruiksklaar volgens de opgegeven specificaties dienen aan te leveren. Ook hier geldt dat Paula Ackermann een finale proef mailt en de klant deze dient na te kijken en te accorderen.

Informatie op de website
Ondanks dat wij ons best doen, om alle informatie op Paula Ackermann.nl up to date en juist te houden, kunnen we niet garanderen, dat de informatie steeds correct of volledig is. Aan de op Paula Ackermann.nl aangeboden informatie en/of diensten, kunnen geen rechten worden ontleend. Paula Ackermann neemt ook geen verantwoording over spelfouten. Prijswijzigingen zijn altijd voorbehouden aan Paula Ackermann.

Copyright
Niets van de website Paula Ackermann.nl mag worden gekopieerd, zonder toestemming van Paula Ackermann.

Aansprakelijkheid
Ondanks dat Paula Ackermann alles in het werk stelt, om de bestelling netjes af te leveren, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, vermist raken of diefstal, tijdens de verzendprocedure. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, zijn wij bereid om je zo goed mogelijk verder te helpen.

Betaling van de factuur
Gezien de kosten die ik maak alvorens daadwerkelijk te beginnen met het kunstwerk heb ik een aanbetaling van 50% ingesteld. De betaling van deze 50% dient altijd voor aanvang van de werkzaamheden gedaan te zijn. Er wordt pas met het productieproces gestart als de factuur is voldaan, de juiste bestanden in mijn bezit zijn en de pdf (indien van toepassing) is goedgekeurd. Paula Ackermann stuurt altijd een pdf ter controle die door de klant akkoord bevonden moet worden. Wanneer het werk gereed ligt in de werkplaats zal ik een afspraak met u maken voor transport. Voordat het op transport gaat dient de resterende 50% te zijn voldaan. Ik kan desgewenst een foto sturen van het kunstwerk dat naar u toe komt.

Verzenden
Wanneer je kiest op jouw kunstwerk te laten verzenden is Paula Ackermann niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade of vertraging. Verzendkosten van de koerier of vervoerder worden 1 op 1 doorberekend aan de klant.

Paula Ackermann kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of vermissing; de zending vindt altijd geheel op eigen risico plaats.